Haptonomie

Bij iedere ontmoeting reageert ons lichaam. Vaak zonder dat we dit zelf direct waarnemen. Tegelijk weten we het vaak wel. We zijn wel of niet op ons gemak, we schrikken van een geluid en het ebt weer weg, we doen een stapje terug als iemand dichtbij komt staan of we strekken ons juist tegemoet als we iemand begroeten.

Al in de baarmoeder begint de ontwikkeling van ons gevoelsleven. Een baby beweegt zich van nature naar een uitnodigende, liefdevolle hand toe en zal zich van een dwingende hand af bewegen. Een klein kind begint spontaan te lachen en rennen als het de liefdevolle blik van moeder ontmoet aan het schoolplein. We zoeken van nature contact.

Het specifieke tastzintuig is de huid. Wat een mens via aanraking te weten komt is direct en persoonlijk. Het wordt via de huid in de lijfservaring opgeslagen.

Wij kunnen direct lijfelijk worden aangeraakt, maar ook woorden, gebaren of een blik kunnen ons raken.

In onze kinderjaren en daarna krijgen wij allerlei boodschappen en ervaringen mee. Alle zintuiglijke ervaringen daaraan gekoppeld slaan wij als herinneringen op in ons lichaam. Deze bewegen in ons huidige leven mee in hoe wij omgaan met onszelf en met onze omgeving, in hoe wij reageren op situaties en gebeurtenissen, in hoe wij staan in werk en relaties. Ze bewegen mee in onze houding, motoriek, gebaren, toonzetting, in onze blik, in aanrakingen, in alle vormen van communicatie tussen onszelf en onze omgeving.

Haptonomie houdt zich bezig met de ontwikkeling van ons gevoelsleven. Het betekent letterlijk ‘regels van de tast’ en geeft zicht op de emotionele ontwikkeling die het menselijk gevoelsleven bepaalt en vorm geeft, het geeft zicht op onze natuurlijk gevoelsmatige vermogens.

Als sociaal wezen zijn wij steeds op zoek naar een goede balans tussen autonomie en verbonden voelen met andere mensen, naar een goede balans tussen denken, voelen en handelen. Van nature hebben wij gevoel voor wat goed en niet goed voor ons is, voor wat wel en niet bij ons past en zijn wij in staat een goede balans te ontwikkelen.

Een goede balans ervaren in ons leven is echter niet altijd vanzelfsprekend. Door allerlei gebeurtenissen in ons leven en door boodschappen die we meekrijgen kan het zijn dat we afdwalen van onze oorspronkelijke wensen en behoeftes. Ons gevoel voor wat wel en niet goed voor ons is kan in de verdrukking raken. Haptotherapie, de toepassingsvorm van haptonomie, is er op gericht hier weer zicht op te krijgen.