Haptotherapie

Haptotherapie is gebaseerd op de uitgangspunten van de haptonomie. Naast ons denkend vermogen en bewustzijn is ons voelend vermogen belangrijk in de omgang met elkaar en met onszelf. We maken vaak contact door elkaar aan te raken en aangeraakt te worden. Dit helpt ons onszelf te voelen en verbinding te maken. Ons vermogen om te voelen en te verbinden is niet altijd goed ontwikkeld of is soms in de verdrukking geraakt door ervaringen in het leven.

Als denken, voelen en handelen niet (meer) in balans zijn met elkaar kan haptotherapie je helpen deze balans terug te vinden om zo weer steviger in het leven te staan.

Door middel van affectieve bevestigende aanraking, ervaringsgerichte oefeningen en gesprekken staan we stil bij wat je lichaam je te vertellen heeft. Haptotherapie helpt je bewust te worden van allerlei opgeslagen ervaringen in je lichaam, van hoe deze meebewegen in je dagelijks leven in contact met jezelf, met de ander en met je omgeving.

Onze huid is heel gevoelig en de huidstimulering blijft gedurende het hele leven een rol spelen. Het direct lichamelijke contact geeft de meest direct lijfelijke ervaring. Daarom gebruikt een haptotherapeut onder andere aanraking om inzichten voelbaar te maken. Door mee te bewegen en mee te voelen in het contact en lichamelijke reacties die voelbaar zijn terug te koppelen / te benoemen en helpen betekenis te geven.

Behalve teruggeven van wat voelbaar wordt binnen jouzelf kan de aanraking ook geruststelling, troost, kalmering en begrenzing geven.

Soms heb je te maken met ervaringen in je leven waardoor aanraking (nog) te dichtbij is. Hierover zal ik altijd met je afstemmen bij aanvang van de therapie en bied ik je middels oefeningen en gesprekken de mogelijkheid om lichaamssignalen te verkennen en te ontdekken waar jouw kracht ligt om balans te vinden in jouw leven. Vanuit een basis van vertrouwen en veiligheid kun je ontdekken hoe richting te geven aan wat jou beweegt en hoe keuzes te maken in het leven die bij jou passen.

Als haptotherapeut laat ik je ervaren, spiegel de actuele gevoelstoestand en help je woorden te geven aan wat je voelt. Zo kun je komen tot herkennen, erkennen, uiten en betekenis geven aan allerlei lichaamssignalen en emoties.