Relatietherapie op haptonomische basis

Relatieproblemen zijn vaak het gevolg van een verstoorde communicatie binnen de relatie. Vaak wil je beide de relatie wel een kans geven, maar weet je niet meer hoe. Er kunnen allerlei problemen spelen, zoals:

  • Er is toenemend verwijdering van elkaar.
  • Je verstaat elkaar niet meer. Er ontstaan conflicten.
  • Je voelt je gevangen, je ervaart te weinig ruimte.
  • Het stroomt niet meer, je weet niet meer goed wat je voelt voor elkaar.
  • Het vertrouwen is geschaad.

Het doel van relatietherapie is door middel van gesprekken op haptonomische basis en ervaringsgerichte oefeningen te onderzoeken hoe je met elkaar omgaat en wat ieders gevoelens en bewegingen zijn binnen het contact. Allerlei thema’s kunnen naar voor komen, zoals angst, boosheid, grenzen, vertrouwen, intimiteit, seksualiteit.
Het verleden beweegt vaak binnen de relatie mee zonder dat je je daarvan bewust bent. Het kan zinvol zijn te onderzoeken of je vanuit het hier en nu op elkaar reageert of vanuit patronen die met het verleden, met ‘je verhaal’ te maken hebben. Zo kun je samen je relatie verdiepen of zicht krijgen op wat de relatie verstoort en de ruimte voor toenadering verkennen.

Voor het starten met therapie vindt een intakegesprek plaats om stil te staan bij hulpvraag en doel van beide partners en om samen te kijken of haptotherapie passend is. Komen we tot overeenstemming dan bepalen we de frequentie en maken direct vervolgafspraken.

‘Hoe vrijer de ruimte om binnen de relatie jezelf te zijn, hoe meer verbonden je kunt zijn.’